AI digitaalisessa markkinoinnissa

Markkinoinnin AI on ilmiö, jonka odotetaan saavuttavan suurta suosiota lähitulevaisuudessa. Ellet vielä tiedä mitä AI:lla tarkoitetaan, kannattaa lukea tämä artikkeli ja ottaa selvää.

AI tarkoittaa keinoälyä

Lyhenne AI tulee englanninkielisistä sanoista Artificial Intelligence ja suomeksi AI:sta käytetään usein termiä keinoäly. Osa alan toimijoista odottaa, että AI vaikuttaa tulevaisuudessa merkittävällä tavalla yhteiskuntamme rakenteisiin. AI:n myötä automaatio ottaa aimoharppauksen ja sen avulla on myös mahdollista kehittää laitteita, jotka oppivat ympäristöstään. Automaation voimakas kasvu tulee vaikuttamaan myös markkinointiin voimakkaalla tavalla.

AI:n ansiosta on mahdollista parantaa asiakasviestintään

Asiakasviestintä tulee todennäköisesti saamaan AI:n ansiosta runsaasti lisäarvoa, koska asiakaskokemukset on mahdollista personoida aikaisempaa paremmin oppivan keinoälyn avulla toimivan järjestelmän avulla. Viestinnästä onkin mahdollista luoda erityisen ainutlaatuinen kokemus, minkä ansiosta asiakkaat on mahdollista tuoda entistä lähemmäs yrityksen tarjoamia palveluita sekä yritystä itseään. Tekoälyn käyttöönotto saattaa kuulostaa houkuttelevalta vaihtoehdolta, mutta kaikilla yrityksillä ei välttämättä ole rahaa ottaa AI:ta mukaan yrityksen toimintaan ensimmäisten joukossa. Tällaisissa tilanteissa kannattaa tutustua sivuistoihin, joista on mahdollista saada pikavippiä erilaisiin tarpeisiin.

Millaisia muutoksia AI tuo nykymarkkinointiin?

Keinoälyn käyttöönotto sekä luo uusia uusia työmahdollisuuksia ja työpaikkoja, että hävittää vanhoja työpaikkoja. Työn laatu tulee muuttumaan. AI:n avulla monet työtehtävät nopeutuvat. Vaikka AI:n yhteydessä puhutaankin keinoälystä, ei tämä äly kuitenkaan tuo markkinointiin siinä tarvittavaa älykkyyttä.

AI:n tärkeimmät edut

AI:n mukanaan tuomat tärkeimmät edut liittyvät datan määrämuotoisuuteen, kustannustehokkuuteen sekä datan rikastumiseen. Integraatioiden avulla on mahdollista karsia turhat ja ylimääräiset järjestelmät pois. Tämä koskee myös turhia ja ylimääräisiä kustannuksia. Käytettäessä määrämuotoista yhdistettyä dataa on mahdollista saada aikaisempaa kokonaisvaltaisempi ymmärrys asiakkaista, mikä on erityisen tärkeää markkinointistrategian kannalta.

Tekoälyn avulla on mahdollista yhdistää kivajalkaliikkeissä käyvät asiakkaat verkkoasiakkaisiin, mikä auttaa analysoimaan asiakkaiden ostokäyttäytymistä. Rikas data tarjoaa runsaasti aivan uudenlaisia löydöksi. Sen avulla on mahdollista löytää esimerkiksi uudenlaisia viestipolkuja tai asiakassegmenttejä. AI auttaa keräämään asiakkaiden huolenaiheet yhteen.

Parhaimmillaan keinoäly kertoo, millaisiin toimenpiteisiin tulee ryhtyä ja milloin. Tämä auttaa välttämään yritystoiminnan pahimpia sudenkuoppia.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *