Blogit ovat tärkeitä digitaalisen markkinoinnin välineitä

Yhteistyö laadukkaassa ja suositussa blogissa, jonka LRT-luku on korkea, voi tuoda yritykselle yllättävää menestystä. Blogeja voidaankin pitää tärkeinä digitaalisen markkinoinnin välineinä, joita yritykset voivat hyödyntää monella eri tavalla.

Miten yrityksen kannattaa valita yhteistyöblogit?

On kuitenkin tärkeää valita yhteistyöblogit oikein. Jos yhteistyötä tekee vääränlaisissa blogeissa, voi tästä olla yritykselle jopa haittaa tai ainakin blogimarkkinointiin käytetyt rahat voivat mennä hukkaan. Onkin tärkeää valita yhteistyötahot oikealla tavalla.

Yhteistyöblogin tulisi olla riittävän vahva, jotta sen kanssa tehtävällä yhteistyöllä olisi yrityksen kannalta merkitystä. Usein LRT-lukua käytetään ilmaisemaan blogin vahvuutta hakukoneiden silmissä. Korkea LRT-luku kertoo blogin vahvuudesta, kun taas matala LRT-luku kertoo sen heikkoudesta. Hakukoneet vierailevat blogeissa säännöllisesti ja ammattimaiset bloggaajat pyrkivätkin tekemään sivuistaan mahdollisimman hakukoneystävälliset.

Valitun yhteistyöblogin tulisi olla myös yrityksen toiminnan suhteen relevantti. Ei ole mielekästä valita vaikkapa koiraharrastuksesta kertovaa blogia, jos yritys myy vauvanruokaa tai muotiblogia, jos yrityksen toimiala on jokin aivan muu kuin muotiin liittyvä. Relevanttius on erityisen tärkeää blogin luotettavuuden ohella. On tärkeää miettiä myös yrityksen imagoa ja sitä, millaisessa blogissa yritys haluaa näkyä.

Millaista yhteistyötä yritykset voivat blogeissa tehdä?

Sisältömarkkinointi on eräs tavallisimmista yhteistyömuodoista yritysten ja blogien välillä. Tällöin bloggaaja voi esimerkiksi kertoa omia mielipiteitään yrityksen tuotteista. Suositun bloggaajan suosituksella on yllättävän suuri merkitys blogin lukijoille ja suosittua bloggaajaa voidaan pitää jopa mielipidevaikuttajana. Blogeja verrataan toisinaan naistenlehtiin, mutta bloggaajan antama suositus tuotteesta tai palvelusta koetaan usein henkilökohtaisempana kuin naistenlehdestä löytyvä vastaavan tuotteen mainos.

Sisältömarkkinoinnin lisäksi yritykset voivat kerätä vahvoista blogeista linkkejä omille sivuilleen. On tärkeää, että linkin ankkuritekstinä toimii yrityksen toiminnalle tärkeä avainsana. Avainsanojen löytäminen saattaa vaatia jonkin verran etsimistä ja analysointia. Linkkien kerääminen johtuu siitä, että hakukoneet arvostavat enemmän sellaisia sivuja, joille muut vahvat sivut ovat linkanneet. Tämä auttaa siis yritystä parantamaan hakukonenäkyvyyttään. On aivan eri asia näkyä hakutulosten ensimmäisellä kuin kymmenennellä sivulla – harva asiakas jaksaa selata hakutuloksia niiden viimeisille sivuille asti, vaan klikkaa yleensä ensimmäistä tai sitä seuraavaa hakutulosta ensiksi. Tällä on suuri merkitys yrityksen menestykselle.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *