Millainen on toimiva sosiaalisen median strategia?

Luodaksesi onnistuneen sosiaalisen median käyttöön liittyvän strategian tulee sinun ottaa huomioon muutamia seikkoja. Ensinnäkin sinun tulee määritellä strategian tavoitteet. Tämän jälkeen on tärkeää luoda mittareita, joiden avulla näiden tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata. Asiakkaiden tunnistaminen sekä kilpailun tarkasteleminen realistisella tavalla ovat oleellisia asioita onnistuneen sosiaalisen median strategian luomisessa. Viestien ja niiden sisältöjen kehittäminen ja oikeiden kanavien valitseminen ovat oleellisia toimenpiteitä, jotta viesti menee perille ja tekee vastaanottajiinsa vaikutuksen. Sisältösuunnitelman rakentaminen, kuunteleminen ja osallistuminen vievät sanomaasi eteenpäin. Tällä sivulla kerromme hieman lisää näistä sosiaalisen median strategian rakentamiseen liittyvistä osa-alueista.

Strategian avulla pyritään kohti tavoitteita

On ensiarvoisen tärkeää laatia tavoitteet, joihin sosiaalisen median kautta pyritään. Nämä tavoitteet voivat liittyä esimerkiksi yrityksen brändin esiintuomiseen, mutta sosiaalisen median kautta voidaan pyrkiä saavuttamaan monia muitakin tavoitteita.

Mittareiden avulla seurataan tavoitteiden saavuttamista

Kun tavoitteet on määritelty, on tärkeää luoda mittareita, joiden avulla on mahdollista seurata, kuinka asetettujen tavoitteiden saavuttaminen onnistuu ja millaiset toimenpiteet vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Huolehdi myös mittareiden asianmukaisuudesta.

Tunnista asiakkaasi ja tarkastele kilpailua

Ellet tunnista asiakkaitasi, on sinun vaikea luoda tehokasta markkinointia, joka saavuttaisi haluamasi kohderyhmän. Kohderyhmä tulee siis määritellä ja tuntea mahdollisimman hyvin. Myöskään kilpailun tarkastelua ei kannata unohtaa, koska voit saada kilpailijoiltasi hyviä vinkkejä. Seuraa heidän käyttäytymistään ja käyttämiään some-kanavia ja pohdi, voisitko toimia samoin. Jos suurimmat kilpailijasi ovat Facebookissa eikä omalla yritykselläsi ole vielä Facebook-sivua, kannattaa ehdottomasti harkita Business Facebookin hankkimista.

Muita tärkeitä toimenpiteitä

Määriteltyäsi sosiaalisen median strategian tavoitteet sekä mittarit, joilla näiden tavoitteiden saavuttamista pyritään arvioimaan, tunnistanut asiakkaasi sekä tarkastellut kilpailua, on tärkeää, että kehittelet viestejä ja niiden sisältöjä. Toisinaan tämä saattaa tuntua pilkun viilaamiselta, mutta on ensiarvoisen tärkeää, että viestisi tavoittavat haluamasi kohderyhmän optimaalisella tavalla. Oikeiden kanavien valitseminen on myös tärkeää, jotta saat viestisi perille. Lisäksi sinun tulee huolehtia sisältösuunnitelman rakentamisesta, kuuntelemisesta sekä osallistumisesta. Asiakkaiden kuunteleminen sekä keskusteluun osallistuminen vie sinut ja yrityksesi aivan uudelle tasolle; asiakaslähtöisyys on päivän sana, joka täytyy huomioida myös sosiaalisen median strategiassa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *