Mitä tarkoitetaan termillä mediastrategia?

Mediastrategia on termi, joka vilahtaa usein ohi luettaessa digitaalista markkinointia käsitteleviä artikkeleita. Tiedätkö kuitenkaan mitä tällä termillä oikeastaan tarkoitetaan? Jos et tiedä, ei huolta, kerromme tällä sivulla siitä, mitä mediastrategia pitää sisällään.

Strategian luominen on erittäin tärkeää

Ellei yritykselle ole laadittu selkeää strategiaa, on vaarana, ettei sen näkyvyyttä digitaalisissa medioissa hoideta asianmukaisella tavalla. Tällöin yrityksen mediamarkkinointi on kuin ilman kompassia ja suuntaa aavalla merellä seilaava laiva tai kuin soutuvene, jota soudetaan toisella airolla toisaalle ja huovataan toiselle airolla toiseen suuntaan. Strategin laatiminen onkin erityisen tärkeä tehtävä, jottei mediamarkkinoinnin osa-alueella menetetä turhaan aikaa ja rahaa. Pahimmassa tapauksessa mediastrategian puuttuminen aiheuttaa PR-katastrofin.

Tavoitteiden määrittely on kaiken a ja o

Ensimmäiseksi tulee tietysti määritellä mediastrategian tavoitteet. On tärkeää määritellä yrityksen suunta sekä tavoite. On myös tärkeää määritellä, miksi medioita käytetään hyväksi yrityksen markkinoinnissa. Pyritäänkö niiden avulla esimerkiksi tuomaan brändiä esiin ja tekemään siitä aikaisempaa tunnetumpi? Vai onko tavoitteena lisätä yrityksen verkkosivulle tulevaa liikennettä? Tavoitteita ei toisaalta tule olla myöskään liikaa, vaan on hyvä keskittyä yhteen tai kahteen tärkeimpään tavoitteeseen.

Mittareiden luominen auttaa markkinointitoimenpiteiden tehokkuuden seuraamisessa

Kun mediastrategian tavoitteet on määritelty, on aika luoda mittareita, joiden avulla näiden tavoitteiden saavuttamista voidaan seurata. On tärkeää pystyä arvioimaan, kuinka erilaiset markkinointitoimenpiteet vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen. Tässä yhteydessä puhutaan S.M.A.R.T.-kaavasta, joka kuvaa mittareille asetettavia vaatimuksia. Mittareiden tulisi nimittäin olla täsmällisiä, niiden tulisi mitata juuri sitä mitä niillä on tarkoitus mitata ja niiden tulisi olla aikaan sidottuja sekä tavoitettavia. Relevanttisuus on erityisen tärkeä ominaisuus puhuttaessa mittareista.

Asiakkaiden tunnistaminen on tärkeää

Jotta mediastrategian avulla saavutettaisiin asetetut tavoitteet, on erityisen tärkeää määritellä oikea kohderyhmä. Vain tällöin voidaan saada selville, millaisia viestejä tai millaista sisältöä kannattaa käyttää pyrittäessä saamaan yhteys juuri tähän kohderyhmään. Kohderyhmän ymmärtämisen merkitystä ei voida korostaa liikaa.

Kilpailun seuraaminen on tärkeää

Vaikka päähuomion tulee tietysti olla omassa toiminnassa, ei kilpailijoitakaan tietysti pidä unohtaa. On tärkeää seurata kilpailijoiden mediakäyttäytymistä ja napata siitä ideoita.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *